Als agrariër kunt u op allerlei gebieden te maken krijgen met het recht. Wordt u geconfronteerd met regelgeving, conflicten, procedures dan wel anderszins, neem gerust contact met ons op om uw kwestie voor te leggen.

Wij kunnen u onder andere adviseren en begeleiden bij:

  • geschillen omtrent een pachtovereenkomst;
  • geschillen binnen de maatschap;
  • geschillen omtrent bestemmingsplannen;
  • regelgeving omtrent fosfaatrechten/toeslagrechten;
  • geschillen met leveranciers;
  • recht van opstal e.d.

Contact