Algemeen civiel recht wordt ook wel privaatrecht of burgerlijk recht genoemd. Dit recht bevat alle juridische conflicten tussen particulieren, particulier en bedrijf en bedrijven onderling.

De conflicten kunnen over zeer uiteenlopende onderwerpen gaan, zoals:

  • contractenrecht;
  • huurovereenkomst;
  • koopovereenkomst, bijvoorbeeld van een auto, huis of boot;
  • aansprakelijkheidsrecht (schadevergoedingen, onrechtmatige daad);
  • geschillen over eigendom;
  • incassozaken / geldvorderingen;
  • algemene voorwaarden;
  • wanprestatie;
  • burenrecht.
  • consumentenrecht.