Zowel personen als bedrijven komen met het strafrecht in aanraking, waarbij het van belang is dat in een vroeg stadium een advocaat juridische bijstand verleent. Dat geldt ook voorafgaande aan een politieverhoor of indien u een uitnodiging heeft ontvangen van de politie of het Openbaar Ministerie. Een goede afloop van een strafzaak is niet vanzelfsprekend.

Bij agrarische bedrijven gaat het in strafrecht bijvoorbeeld om een breed scala van milieudelicten, zaken met betrekking tot transport en het welzijn van dieren.

Dit soort zaken valt grotendeels binnen het economisch strafrecht en is vaak uitgebreid en complex, omdat de juridische normen in vele bijzondere wetten en regels te vinden zijn.

Rechtsbijstand binnen ons kantoor wordt verder ook vanzelfsprekend verleend op de meer bekende gebieden binnen de strafrechtpraktijk.